Functionality Grouptrainer on kaksipäiväinen koulutus, joka antaa valmiudet esimerkiksi erityyppisten toiminnallisen harjoittelun tuntien ohjaamiseen ja suunnitteluun kuntokeskuksissa. Halutessaan ohjaajat voivat ohjata Functionality -konseptin mukaisia tunteja läpäistyään videoarvioinnin koulutuksen jälkeen.

Seuraava ohjaajakoulutus järjestetään 19-20.8.2017 Espoossa. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: Kehonpainoharjoittelun ohjaajakoulutus

Functionality Grouptrainer from Juhani Keski-Rahkonen on Vimeo.

Koulutus on tarkoitettu lähtökohtaisesti jo alalla valmiiksi toimiville valmentajille ja ohjaajille, mutta mukaan ovat tervetulleita kaikki oman kehon monipuolisesta kehittämisestä ja valmentamisesta kiinnostuneet. Ohjaajakokemus ja perusymmärrys anatomiasta helpottavat kuitenkin koulutuksen asioiden omaksumista. Kahden päivän sisällöt menevät syvemmälle toiminnallisuuden teoriaan ja ohjaamiseen, jolloin perusasiat käydään läpi hieman nopeammin. Viikonlopun aikana avaamme toiminnallisten harjoitusten perusteet, logiikan, kehon oikeanlaisen käyttämisen ja kehittämisen perusteet, kuten myös annamme osallistujille laajan liikepankin ja mallit toiminnallisten harjoittelun erityisesti ryhmäliikuntatuntien ja myös pienryhmävalmennusten ohjaamiseen.

SAMSUNG CSC

Suositeltava pohjataso koulutukselle:

*Personal trainer -koulutus, liikunta-alan koulutus tai ryhmäliikuntaohjaajan koulutus
*Ohjaajakokemusta vähintään yksi vuosi
*Anatomian perusymmärrys
*Tai muutoin vahva kiinnostus aiheeseen ja liikunnalliset taustat

functionality grouptrainer koulutuskaavio pysty

Koulutuksen tarkempi sisältö:

Lauantain harjoitukset ja luennot:

Functionality –tunti
Perusliikkeet ja liikemallit -harjoitus
Lihaskunto ja progressiot –harjoitus
Liikepankin läpikäyntiä -harjoitukset
Liikkeiden alkuperä ja mitä on toiminnallinen harjoittelu? –luento
Harjoittelun perusteet: liikkuvuus, lihaskunto ja taito –luento
Neljä toiminnallista kokonaisuutta –luento

Sunnuntain harjoitukset ja luennot:

Lämmittely, liikkuvuus ja flow –harjoitus
Tukevat harjoitteet ja nivelten vahvistaminen -harjoitus
Liikepankin läpikäyntiä -harjoitukset
Ohjausharjoittelua ja pariharjoitukset –harjoitus
Toiminnallinen anatomia –luento
Yleisimmät ongelmat ja ratkaisut näihin -luento
Functionality –tuntien rakentaminen ja ohjelmointi –luento

Lauantain kuluessa tutustutaan yhdessä Functionality –tuntiin ja opettelemme tärkeimmät perusliikkeet ja niiden oikeaoppiset suoritus- ja opetustavat (kyykyt, punnerrukset ja keskivartalon harjoitukset). Teoriaosiossa puramme toiminnalliseen harjoitteluun liittyvät myytit ja palaamme liikkeen alkujuurille. Harjoittelun perusteissa käymme läpi lähtökohdat sekä lihaskunnon, liikkuvuuden että taitoelementtien kehittämiseen. Tämän jälkeen siirrämme opit käytäntöön lihaskunnon harjoittelussa ja samalla tutustumme liikkeiden eri progressioihin ja niiden käyttöön opetuksessa. Päivän viimeisessä luennossa tutustumme kaikkiin toiminnalliselta keholta vaadittaviin ominaisuuksiin ja näitten yhteistyöhön. Liikepankkia käydään läpi usemmassa harjoituksessa. Päivän päätteeksi osallistujat saavat harjoitusten suunnitteluun liittyvät kotitehtävät seuraavaa päivää varten.

Sunnuntaina aloitamme tutustumalla erityyppisiin kehoa avaaviin ja liikkuvuutta lisääviin dynaamisiin harjoitteisiin ja jatkamme kehoa tukevilla harjoitteilla (mm. nivelten vahvistamisella ja linjauksista pois tehtävillä harjoitteilla). Päivän teoriaosuuksissa käydään läpi Functionality –tuntien rakennetta ja suunnittelua, toiminnallista anatomiaan ja yleisimpiin harjoittelijoiden kohtaamia kiputiloja ja näiden kanssa toimimista (mm. alaselän, olkapäiden ja polvien kiputilat). Päivän muissa harjoituksissa jatkamme liikepankin läpikäyntiä ja liitämme harjoitukseen liikkuvammat elementit ja ns. movement –harjoitukset ja pareittain tehtävät erityyppiset harjoitukset. Ohjausharjoituksissa jokainen pääsee ohjaamaan muita osallistujia pienryhmissä, tarkoituksena on oppia samalla liikkeiden analysointia ja viedä toiminnallista anatomiaa käytäntöön. Kurssin päätteeksi jaamme vielä jatkoa varten tehtäviä ja harjoituksia oman ohjaamisen ja harjoittelun tueksi.

Functionality –koulutuksen käyneet saavat käyttöönsä videopalvelun, jonne tulee mm. esimerkkivideoita erilaisista tuntikokonaisuuksista, liikepankkia ja tekniikkavideoita.

SAMSUNG CSC

Konseptin ovat luoneet Jarno Härkönen ja Mikko Paunonen, joita on nähty ohjaamassa tunteja mm. NRJ Workouteissa Helsingissä, Turussa ja Oulussa. Kyseessä ei kuitenkaan ole ns. klassinen lisenssituote. Mikäli ohjaajat haluavat ohjata tunteja Functionality –tuntinimikkeellä, tulee heidän suorittaa koulutuksen jälkeen videonäyttö. Videonäytössä ohjaajan tulee ohjata kokonainen Functionality –konseptin mukainen tunti ja läpäistä kouluttajien suorittama arviointi. Tarkemmat kriteerit arviointiin liittyen annetaan koulutuksessa. Videoarvioinnin hinta on 40€, hylättyjen näyttöjen uusinta-arvioinnit 20€/kpl. Videoarviointi on täysin vapaaehtoinen ja tarkoitettu vain niille, jotka haluavat ottaa käyttöönsä Functionality -tuntinimikkeen.

Saleilta ei veloiteta erillisiä lisenssimaksuja Functionality –nimikkeen käytöstä, mikäli ohjaaja on hyväksytysti läpäissyt videonäytön.

Ohjaajille järjestetään jatkokoulutuksia n. 6kk välein, jotka ovat vapaaehtoisia. Jatkokoulutuksissa käydään läpi teemojen mukaisia syventäviä luentoja ja tutustutaan uusiin liikepankin liikkeisiin ja harjoituksiin. Functionality –tuntinimikettä tunneilla käyttäviltä ohjaajilta velvoitetaan osallistumista jatkokoulutukseen vähintään kerran vuodessa. Jatkokoulutus on kestoltaan 6h tuntia. Ensimmäinen jatkokoulutus tullaan järjestämään syksyllä 2016.

Lisäinfot: info@functionality.fi

Write a comment:

*

Your email address will not be published.